Roboty ziemne

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty ziemne na potrzeby budownictwa. Są to najczęściej wykopy, przekopy, korytowanie, niwelacja terenu, wymiana gruntu, zasyp fundamentów itp.

 • Wykonawstwo zmechanizowanych robót ziemnych dla budowy obiektów budownictwa kubaturowego, liniowych prac drogowych i melioracyjnych oraz makroniwelacji terenów pod zagospodarowanie turystyczne, leśne i sportowe, w tym tworzenie i umacnianie skarp, nasypów, także kształtujemy elementy zielone.
 • Wykonanie rekultywacji terenów wyrobisk, pożarzysk (wycinka, karczowanie pni) budowy zbiorników wodnych dla małej retencji i celów p. poż..
 • Przemieszczanie mas ziemnych
 • Zbiorniki wodne, stawy, kanały, rowy melioracyjne
 • Niwelacja gruntów, boiska, place
 • Zagęszczanie i wymiana gruntów
 • Wykopy ziemne, nasypy, wały
 • Załadunek materiałów sypkich

Przy wykonywanych przez nas pracach ziemnych zapewniamy kompleksową obsługę transportową.

Jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdy rodzaj robót ziemnych, posiadamy odpowiednią technologię i sprzęt oraz dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą potrafiącą sprostać każdemu zadaniu

Oferta

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu:

 • Stabilizacja gruntu
 • Usługi rolnicze
 • Roboty ziemne
 • Roboty drogowe
 • Wyburzenia metodą tradycyjną
 • Makroniwelacja
 • Wynajem sprzętu budowlanego
 • Usługi transportowe
 • Obróbka metalu
 • Piaskowanie

Zapraszamy do wsółpracy!